,,Поетски пораки за Конески,,

Во чест на стогодишнината од раѓањето на Блаже Конески, Фондацијата за македонски јазик ,,Небрегово,, на 07.09.2022 година во родното село на Блаже Конески, Небрегово ја промовираше збирката ,,Поетски пораки за Конески,, (100 години од раѓањето). Нашето училиште учествуваше на манифестасијата со свои преставници од редот на наградени ученици: Елена Кузманова, Христијан Арсов и Матеја Николова, […]