Осмо одделение

Активности по предмети до 10.6.2020

Македонски јазик
Англиски јазик
Германски јазик
Руски јазик
Математика
Историја
Географија
Биологија
Физика
Хемија
Граѓанско образование
Ликовно образование
Техничко образование
ФЗО

Активности по предмети до 22.5.2020

Македонски јазик
Англиски јазик
Германски јазик
Руски јазик
Математика
Историја
Географија
Биологија
Физика
Хемија
Граѓанско образование
Ликовно образование
Техничко образование
ФЗО

Активности по предмети до 8.5.2020

Македонски јазик
Англиски јазик
Германски јазик
Руски јазик
Математика
Историја
Географија
Биологија
Физика
Хемија
Граѓанско образование
Ликовно образование
Техничко образование
ФЗО

Активности по предмети до 24.4.2020

Македонски јазик
Англиски јазик
Германски јазик
Руски јазик
Математика
Историја
Географија
Биологија
Физика
Хемија
Граѓанско образование
Ликовно образование
Техничко образование
ФЗО

Активности по предмети до 10.4.2020

Македонски јазик

Англиски јазик

Германски јазик

Руски јазик

Математика

Историја

Географија

Биологија

Физика

Хемија

Граѓанско образование

Ликовно образование

Музичко образование

ФЗО

 

Активности по предмети до 27.3.2020

Македонски јазик

Англиски јазик

Германски јазик

Математика

Историја

Географија

Биологија

Физика

Хемија

Граѓанско образование

Ликовно образование

Музичко образование

Физичко и здравствено образование>