Шесто одделение

Активности по предмети до 10.6.2020

Македонски јазик
Англиски јазик
Германски јазик
Руски јазик
Математика
Историја
Географија
Природни науки
Информатика
Техничко образование
Ликовно образование
Музичко образование
ФЗО
Запознавање со религии
Етика на религии

Активности по предмети до 22.5.2020

Македонски јазик
Англиски јазик
Германски јазик
Руски јазик
Математика
Историја
Географија
Природни науки
Информатика
Техничко образование
Ликовно образование
Музичко образование
ФЗО
Запознавање со религии
Етика на религии

 

Активности по предмети до 8.5.2020

Македонски јазик
Англиски јазик
Германски јазик
Руски јазик
Математика
Историја
Географија
Природни науки
Информатика
Техничко образование
Ликовно образование
Музичко образование
ФЗО
Запознавање со религии
Етика на религии

Активности по предмети до 24.4.2020

Македонски јазик
Англиски јазик
Германски јазик
Руски јазик
Математика
Историја
Географија
Природни науки
Информатика
Техничко образование
Ликовно образование
Музичко образование
ФЗО
Запознавање со религии
Етика на религии

Активности по предмети до 10.4.2020

Македонски јазик

Англиски јазик

Германски јазик

Руски јазик

Математика

Историја

Географија

Природни науки

Информатика

Техничко образование

Ликовно образование

Музичко образование

ФЗО

Запознавање со религии

Етика на религии

 

Активности по предмети до 27.3.2020

Македонски јазик

Англиски јазик

Германски јазик

Математика

Историја

Географија

Природни науки

Информатика

Техничко образование

Ликовно образование

Музичко образование

Физичко и здравствено образование

Запознавање со религиите

Етика на религиите>