Екскурзии

На 15.5.2018 со почеток во 17ч. Комисијата ќе ги отвара понудите и ќе врши избор на најдобар понудувач за реализација на ученичките екскурзии и излети.>