Aктивности

ЕДУИНО – националната веб-платформа за образование

ЕДУИНО, Национална веб – платформа за далечинско учење од дома за основците и средношколците. Ова го изработи Бирото за развој на образованието во соработка со УНИЦЕФ. Линкот до е-училницата е http://www.eduino.gov.mk/ а оваа платформа нуди видео лекции односно разработка на методски единици за сите одделенија и сите задолжителни предмети.

 

 

Се продолжува важноста на претходно обезбедените потврди на име на родителот корисник на мерката за ослободување од работа поради грижа за дете со навршена возраст до 10 години

https://vlada.mk/node/20693?fbclid=IwAR1gIbjYjvYzv7RuG_gPljqIIocKARMlxZaJFLxdY0bBEeOn1D3LsEtQrfs>