Четврто одделение

Активности по предмети до 10.6.2020

Македонски јазик
Англиски јазик
Математика
Природни науки
Општество

Активности по предмети до 22.5.2020

Македонски јазик
Англиски јазик
Математика
Природни науки
Општество

Активности по предмети до 8.5.2020

Македонски јазик
Англиски јазик
Математика
Природни науки
Општество

Активности по предмети до 24.4.2020

Македонски јазик
Англиски јазик
Математика
Природни науки
Општество

 

Активности по предмети до 10.4.2020

Македонски јазик

Англиски јазик

Математика

Природни науки

Општество

 

Активности по предмети до 27.3.2020

Македонски јазик

Англиски јазик

Математика

Природни науки

Општество

 

 >