Петто одделение

Активности по предмети до 10.6.2020

Македонски јазик
Англиски јазик
Математика
Природни науки
Општество
Музичко образование
Техничко образование
ФЗО

Активности по предмети до 22.5.2020

Македонски јазик
Англиски јазик
Математика
Природни науки
Општество
Музичко образование
Техничко образование
ФЗО

Активности по предмети до 8.5.2020

Македонски јазик
Англиски јазик
Математика
Природни науки
Општество
Музичко образование
Техничко образование
ФЗО

Активности по предмети до 24.4.2020

Македонски јазик
Англиски јазик
Математика
Природни науки
Општество
Музичко образование
Техничко образование
ФЗО

Ликовно образование

 

Активности по предмети до 10.4.2020

Македонски јазик

Англиски јазик

Математика

Природни науки

Општество

Музичко образование

Техничко образование

ФЗО

 

Активности по предмети до 27.3.2020

Македонски јазик

Англиски јазик

Математика

Природни науки

Општество

Музичко образование

Техничко образование>