Крводарителска акција по повод Денот на училиштето

На ден 18.12.2018 год  по повод Денот на училиштето се одржа крвоарителска акција.

>