Болката и љубовта во поетското творештво на безвремениот Рацин

По повод патрониот празник и одбележување на 165 години гимназиско образование во нашиот град, гимназијата “Кочо Рацин” распиша литературен конкурс на тема “Болката и љубовта во поетското творештво на безвремениот Рацин”за учениците од деветто одделение кои изучуваат англиски јазик.

 

Се гордееме со нашите ученици кои ги постигнаа следните резултати:

 

Тамара Стефснова 9-1 (прво место)

Матеја Николова 9-1 (прво место)

Лилјана Андовска 9-2 (второ место)

 

Ментор: Даниела Димовска