Училиштен натпревар по англиски јазик

На ден 05.02.2020 год.(Среда) во 11.00h. во просториите на ООУ „Блаже Конески” се одржа училиштен натпревар по англиски јазик за учениците од петто до девето одделение.

Учениците кои постигнаа најдобри резултати ќе го претставуваат Училиштето на општинскиот натпревар по Англиски јазик на 21.03.2020 год.

 

Тоа се следните ученици:

 

Освоено место Име и презиме Одд.
I (прво) Димов Ангел V-2
I (прво) Ања Трајковска VI -1
I (прво) Кристијан Трајковски VII-5
I (прво) Нешов Андреј VIII5
I (прво) Сара Адамчевска IX3
II (второ) Стефанова Инес V-3
II (второ) Карло Травник VI -5
II (второ) Никола Бабунски VII-4
II (второ) Лука Арсовски VIII-4
II (второ) Ана Марија Павлова IX1

 

На сите ученици кои ќе продолжат на општински натпревар им посакуваме успех и награди.

Наставници ментори:

– Даниела Димовска

– Ана Јанчева Глушкова

– Александра Пановска

– Анита Апостолоска

– Оливера Трипчева

– Трајче Новаков

 

 >