Спортски активности

Како една од планираните активности од проектот МИО на ден 4.4.2018 г . во с. Оризари  со почеток во 10.00 часот ќе се одржи Меѓучилиштен фудбалски натпревар меѓу деветтоодделенците од ООУ„Блаже Конески“ и ООУ„Рајко Жинзифов“. Се надеваме на фер натпревар и пријателска средба меѓу двете училиштата.>