Општински натпревар по математика

 На ден 29.2.2020 год. (сабота) во училиштето ООУ ,,Панко Брашнаров” – Велес се одржа општинскиот натпревар по математика. Во него зедоа учество ученици од четврто до девето одделение од нашето училиште . Ученици кои освоија награди од нашето училиште се следните:

 

Име и презиме на ученикот Одд. Име и презиме на ментор Награда
Теа Гочева 4 Лидија Атанасова и Благородна Јосимоска Трета
Андреј Ѓорѓиев 4 Магдалена Камчева и Павлина Андова Пофалница
Ивор Гелев 4 Магдалена Камчева и Павлина Андова Трета
Ева Стaнковска 4 Лидија Атанасова и Благородна Јосимоска Пофалница
Тијана Митровска 5 Павлина Ѓоревска Пофалница
Кристијан Панов 5 Павлина Ѓоревска Трета
Андреј Зафиров 5 Славица Петрова Трета
Матеј Стојанов 5 Павлина Ѓоревска Пофалница
Михаил Здравковски 5 Маја Стојановска Трета
Сандра Ангеловска 5 Маја Стојановска Трета
Снежана Митровска 6 Тања Инѓилизова Прва
Ања Трајковска 6 Тања Инѓилизова Прва
Дорија Инѓилизова 6 Тања Инѓилизова Трета
Стефан Таневски 6 Тања Инѓилизова Втора
Панче Крстев 6 Марјан Атанасовски Прва
Андреј Миров 6 Тања Инѓилизова Втора
Тодор Пљаков 7 Соња Стумбова Втора
Марко Ангелов 7 Соња Стумбова Трета
Бодан Марковски 7 Љупчо Николовски Прва
Ана Бошкова 8 Лидија Грбева Прва
Меги Бочварова 9 Соња Стумбова Прва

 

 

На сите ученици кои ќе продолжат на регионалниот натпревар по математика им посакуваме успех и награди.

  Актив по математика

    Предметна настава>