Меѓуучилишни натпревари во футсал

По повод Патрониот празник  на училиштето со спортската сала се одиграа меѓуучилишни натпревари во футсал за ученици од шесто одделение. На  18.12.2019 г со почеток во 9 ч. во спортската сала на нашето училиште се одиграа меѓуодделенски натпревари за учениците.Учесници беа екипите на  ООУ „Васил Главинов“ , ООУ „Кирил  и  Методиј“ и екипата на училиштето домаќин  ООУ „Блаже Конески“.

>