ДЕТСКА НЕДЕЛА – Штафетни игри

По повод Детската недела во нашето училиште се организираа штафетни игри со учениците од второ одделение. Одговорни наставници: Александар Тодоровски и Љубенчо Ристов