„Дебатно кино“

Во рамките на Денот на училиштето се реализираше активноста „Дебатно кино“ и ја водеше наставникот Бошко Караџов. Учениците следеа филм кој опфаќа теми од областа на Граѓанско образование а потоа дебатираа.

 

 >