РАСПОРЕД НА ЧАСЕВИ

Прво

Второ

Трето

Четврто

Петто

Шесто

Седмо

Осмо

Девето

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

4

4

4

4

5

5

5

5

5

5

(кликнете на паралелката 1,2,3,4 или 5 во соодветната генерација)

 >