Засадување дрвца за одбележување на Денот на училиштето


Уште една акција за достојно одбележување на Денот на училиштето –  патрониот празник, екологистите од Еко одборот при ООУ,,Блаже Конески“- Велес засадија  дрвја во училишниот двор.

>