Посета на фабриката за рециклирање на ПЕТ амбалажа Павор ДОЕЛ

Нашите ученици  заедно со другите основци од градот ја посетија фабриката за рециклирање на ПЕТ амбалажа и се запознаа со процесот на рециклирање.

>