ЕКО акција за собирање електронски и хемиски отпад

Општина Велес организира акција за избор на најдобар и науспешен собирен центар за селектирање на отпад.  На 7.12.2018 се одржа еколошка акција и во нашето училиште за собирање електронски и хемиски отпад. Беа собрани околу 7 кг батерии и 200 парчиња електронски отпад. Поради големиот интерес на родителите и учениците  акцијата продолжува и в понеделник на 10.12.2018 год.

>