17 Ноември – Ден на еколошките движења

По повод 17 Ноември – Ден на еколошките движења во нашето училиште се реализираше собирна акција на пластика, хартија и ПЕТ амбалажа.

                 >