ЕДУИНО – националната веб-платформа за образование

ЕДУИНО, Национална веб – платформа за далечинско учење од дома за основците и средношколците. Ова го изработи Бирото за развој на образованието во соработка со УНИЦЕФ. Линкот до е-училницата е http://www.eduino.gov.mk/ а оваа платформа нуди видео лекции односно разработка на методски единици за сите одделенија и сите задолжителни предмети.>