Успешно завршен првиот модул од обуката

Успешно реализиран Првиот модул од обуката „ Вовед во Новата концепција за основно образование за одделенски наставници“. Искажуваме голема благодарност до обучувачите Лена Дамовска и Соња Кирковска кои покажаа висока професионалност и посветеност на обуката.

>