„Учителот– моја водилка низ животот”

По повод Денот на училиштето ООУ „Панко Брашнаров” распиша конкурс на тема : „Учителот–моја водилка низ животот” на кој нашите ученици:

  • на ликовниот конкурс ученичката Елена Стојанова од I 3 одд. под менторство на Марија Петрова и Цветанка Велинова, освои второ место;
  • на литературниот конкурс ученичката Мила Петрова од II 4 одд. под менторство на Благородна Јосимовска и Александра Мишева, освои второ место;;
  • на литературниот конкурс ученичката Марија Ѓошева од V 4 одд. под менторство на Роска Петрова, освои трето место;;

Им честитаме и посакуваме уште поголеми успеси !

>