Учество на учениците на ООУ ,,Блаже Конески” на Ѕвон

https://www.youtube.com/watch?v=S4sNd2z9rcU&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2o7idq_4AgzFHhQbjbaff4z3bZb9twhA_F8WgDHgVENV8erbPRyiX9iIs>