Учениците од ООУ “Блаже Конески”на “Голем одмор”-МТВ

Учество на учениците од ООУ ,,Блаже Конески” Велес во детската едукативна емисија ,,Голем одмор” МТВ

Прилог фотографии

>