УЧЕНИЧКИ ЕКСКУРЗИИ учебна 2018/2019 година

Согласно Годишната програма за учениците од I до V  одделение се планирани  еднодневни излети за I одделение  – Градскиот парк,  II одделение –  езеро Младост, еднодневни екскурзии за III одделение  – Вруток и  Лешок,  за IV одделение – Ѓуриште – Свети Николе, а пак V одделение во Градско.

                        

 >