Танграм – математика низ игра

На ден 6.3.2019 год. во училиштето ООУ ,,Св. Кирил и Методиј“- Велес се одржа  „ Квиз по природни науки и математика“ и „ Работилница по математика “ на кој учествуваа  ученици од сите основни училишта од општината. Од нашето училиште присуствуваа ученици од VI, VII и  VIII одд. . под менторство на наставниците Соња Стумбова и Лидија Грбева.

На квиз натпревар од природно математичката група на предмети  учествуваа  следните ученици:

Андреј Божиновски VI  одд  – I награда

Димитар Коцевски  VII одд –  III награда

Христина Демерџиева VIII одд  – II награда

 

На  работилница по математика „ Математички мозаик“  учество земаа следните ученици:

Илина Стумбова

Ивона Цанева

Тодор Пљаков

Марко Ангелов

 

Сите ученици добија Благодарници за учество

 

На овој настан во присуство на сите ученици и наставници беа поделени и наградите од конкурсот „ Танграм – математика низ игра“ кој беше распишан претходно и за кој нашите ученици од 7 одд. под менторство на наставничката Лидија Грбева зедоа учество со свои креативни изработки и освоија многу награди.

 

Илина Стумбова VII одд –  I награда

Ивона Цанева  VII одд –   I награда

 

Дајана Богоевска   VII одд  – II награда

Кристина Купенкова  VII одд  – II награда

 

Кристина Николова   VII одд  – пофалница

Ангела Димовска    VII одд  –пофалница

>