Светскиот ден на литература за деца

Свечено одбележан   во нашето училиште. Клубот на писатели „ Коста Солев Рацин“ 2 април, Светскиот ден на литературата за деца го одбележа со поетски настап на дел од писателите со најмладите ученици- поети од ООУ Блаже Конески. Книгата е издадена од Вера Самарјанин член на клубот која на сите учесници денес им подари и по една книга. Од страна на клубот им беа врачени и благодарници на сите учесници. Признанието „Дете поет“ од ООУ„ Блаже Конески“ го понесе ученичката Бојана Миланова.

       >