СРЕДБИ ПОД ЈАВОРИТЕ СТРУМИЦА-КОЛЕШИНО

СРЕДБИ ПОД ЈАВОРИТЕ СТРУМИЦА-КОЛЕШИНО
На распишаните конкурси за наставници со примена на ИКТ-видео час на тема „На час со Подгорец“ Светлана Бобевска-одделенски наставник освои трето место на државно ниво, а за литературна творба трето место во категорија од VI до IX одд. освои ученичката Кристина Купенкова со ментор Стефани Андреевска.Честитки ООУ„Блаже Конески“ може само да се гордее.

Следува линкот од часот.
https://www.youtube.com/watch?v=e4Nmo6JLdQw  

>