Регионален натпревар по математика

На ден 31.3.2018 год. (сабота) во просториите на нашето училиште се одржа Регионален  натпревар по математика. Во него зедоа учество вкупно 152 ученици од регионот, меѓу кои и ученици од четврто до деветто одделение од нашето училиште кои обезбедија пласман на општинскиот натпревар. Ученици кои освоија награди од нашето училиште се следните:

Име и презиме на ученикот Одд. Име и презиме на ментор Награда
Снежана Митровска 4 Софијанка Слабева / Јована Дебарлиева Прва
Стефан Таневски 4 Андријана Јорданова  / Велика Милошевска Втора
Панче Крстев 4 Јасна Трајковска  / Маја Пасковска Трета
Тодор Пљаков 5 Трајанка Карбева Трета
Ива Гргиќ 5 Ката Ѓорѓиева Пофалница
Матеј Гелев 7 Соња Стумбова Прва
Меги Бочварова 7 Соња Стумбова Втора
Христина Демерџиева 7 Соња Стумбова Трета
Василка Југова 8 Тања Инѓилизова Трета
Вероника Гијовска 9 Љупчо Николовски Трета
Филип Јованов 9 Љупчо Николовски Трета

 

На ден 31.3.2018 год. (сабота) ученикот Матеј Гелев од седмо одделение под менторство на професор по Математика Соња Стумбова се натпреваруваше во областа Применета математика на Регионалниот натпревар по Народна техника и обезбеди пласман за државниот натпревар кој ќе се одржи на 15.4.2018 год. ( недела ).

 

На сите ученици кои ќе продолжат на Државниот натпревар по Математика  и Применета математика им посакуваме успех и награди.

 

 >