Регионален натпревар по Македонски јазик

На Регионалниот натпревар по Македонски јазик во ООУ”Гоце Делчев” Неготино, ученичката Елена Карова VIII одд. со ментор Костадинка Атанасова и ученичката Виолета Капчевска IX одд. со ментор Иванка Славковска освоија II место. Им посакуваме успех на Државниот натпревар

. >