РЕГИОНАЛЕН НАТПРЕВАР ПО АНГЛИСКИ ЈАЗИК

На ден 13.04.2019 год.(Сабота) во 11.30 h. во просториите на ООУ”Васил Главинов се одржа регионален натпревар по англиски јазик за учениците од 5 – 9 одделение.

Учениците од нашето училиште ги постигнаа следните резултати:

Ментор Име и презиме Одд. Освоено место
Александра Пановска Ања Трајковска V-1 1
Бранкица Шоптрајанова Карло Травник V-5 2

 

Ментор Име и презиме Одд. Освоено место
 

Ана Јанчева Глушкова

Самуил  Галев VI-3 1
Кристијан Трајковски VI-5 2

 

Ментор Име и презиме Одд. Освоено место
 

Даниела Димовска

 

Андреј Нешов VII-5 1
Василка Карталова VII-5 2

 

 

Ментор Име и презиме Одд. Освоено место
 Ана Јанчева Глушкова Миа Трајковск  VIII-2  3
   

 

Ментор Име и презиме Одд. Освоено место
Даниела Димовскка Антонио Донев IX-1 1
Мартина Тодоровa IX-2 3

СИТЕ НАГРАДЕНИ УЧЕНИЦИ ОД 1-3 МЕСТО И НИВНИТЕ МЕНТОРИ ОБЕЗБЕДИЈА ПЛАСМАН НА ДРЖАВНИОТ НАТПРЕВАР ВО СКОПЈЕ ВО МЕСЕЦ МАЈ.

ЧЕСТИТКИ ЗА СИТЕ УЧЕСНИЦИ И ВИ ПОСАКУВАМЕ МНОГУ УСПЕХ И НА ДРЖАВНИОТ НАТПРЕВАР.

 

         

13.4.2019

Предметен наставник

Даниела Димовска – Англиски јазик

 

 

 

 

 

 

 

 

 >