Прво место на државен натпревар по биологија

Извештај од 6 Државен натпревар по Биологија за 7,8,9 одделение и природни науки 5 и 6 одделенуие одржан на 11 мај 2019 год. Во ПМФ Скопје
Учениците од ООУ „Блаже Конески “ ги освоија следните награди:
Највисоката награда во Република Македонија:
ПРВО место- ПРВА награда за ученикот Стојан Димовски VII одделение ментор Марга Конукова
ПРВА НАГРАДА за ученичката Наумина Стоилковска VII одделение ментор Марга Конукова
Стефани Сарагинов VIII одделение-Втора награда,Матеј Гелев VIII одделение-Трета Награда,Филип Таневски VIII одделение-Пофалница, ментор Весна Мешкова
ПРВА НАГРАДА за ученичката Матеа Сарагинов V одделение по Природни науки ментор Ристо Трајковски
ПРВА НАГРАДА за ученичката Ива Гргиќ VI одделение Природни науки ментор Весна Мешкова
Учениците : Ангел Богоевски VII одделение,Давор Караколев VIII одделение,Стефани Амбаркова VIII одделение земаа учество на Државниот натпревар.

Честитки до учениците и менторите за покажаниот успех>