Општински натпревар по математика

 На ден 24.02.2018 год. (сабота) во просториите на нашето училиште се одржа општински натпревар по математика. Во него зедоа учество вкупно 96 ученици од четврто до девето одделение од нашата општина . Ученици кои освоија награди се следните:

Име и презиме на ученикот Одд. Име и презиме на ментор Награда
Панче Крстев 4 Јасна Трајковска  / Маја Пасковска Втора

(Прво место)

Снежана Митровска 4 Софијанка Слабева / Јована Дебарлиева Втора

(Второ место)

Стефан Таневски 4 Андријана Јорданова  / Велика Милошевска Пофалница
Тодор Пљаков 5 Трајанка Карбева Прва

(Прво место)

Ива Гргиќ 5 Ката Ѓорѓиева Втора

(Второ место)

Бобан Жежов 5 Вера Трчкова Трета

(Трето место)

Јана Пљокова 5 Вера Трчкова Пофалница
Ива Бузалковска 6 Лидија Грбева Втора

(Второ место)

Ана Бошкова 6 Лидија Грбева Втора

(Трето место)

Лука Арсовски 6 Лидија Грбева Трета
Матеј Гелев 7 Соња Стумбова Втора

(Прво место)

Христина Демерџиева 7 Соња Стумбова Трета награда
Меги Бочварова 7 Соња Стумбова Пофалница
Филип Тодевски 8 Тања Инѓилизова Трета

(Второ место)

Симеон Петров 8 Тања Инѓилизова Пофалница
Вероника Гијовска 9 Љупчо Николовски Прва

(Второ место)

Филип Јованов 9 Љупчо Николовски Трета
Ѓорѓи Камчев 9 Љупчо Николовски Пофалница

На сите ученици кои ќе продолжат на регионалниот  натпревар по математика кој ќе се одржи на ден 31.03.2018 год. (сабота) им посакуваме успех и награди.

 

 

 

.

 

                                                                                                           

                                                                                                            Актив по математика

                                                                                                             Предметна настава>