Општински натпревар по математика

 

На ден 2.3.2019 год. (сабота) во училиштето ООУ ,,ЈХК Џинот’ се одржа општинскиот натпревар по математика. Во него зедоа учество ученици од четврто до девето одделение од нашето училиште . Ученици кои освоија награди од нашето училиште се следните:

Име и презиме на ученикот Одд. Име и презиме на ментор Награда
Матеј Стојанов 4 Павлина Ѓоревска /  Елизабета А. Митревска Трета
Михаил Здравковски 4 Маја Коруновска / Маја Стојановска Трета
Сандра Ангеловска 4 Маја Коруновска / Маја Стојановска Трета
Јована Кариманчева 4 Славица Петрова / Маја Пасковска Пофалница
Снежана Митровска 5 Маја Костова Трета
Стефан Таневски 5 Андријана Јорданова Трета
Панче Крстев 5 Јасна Трајковска Пофалница
Ања Трајковска 5 Маја Костова Пофалница
Бодан Марковски 6 Љупчо Николовски Прва
Ива Гргиќ 6 Љупчо Николовски Втора
Андреј Божиновски 6 Соња Стумбова Трета
Ана Бошкова 7 Лидија Грбева Прва
Лука Арсовски 7 Лидија Грбева Прва
Андреј Нешов 7 Лидија Грбева Втора
Ива Бузалкова 7 Лидија Грбева Втора
Матеј Гелев 8 Соња Стумбова Прва
Христина Демерџиева 8 Соња Стумбова Трета
Меги Бочварова 8 Соња Стумбова Пофалница
Василка Југова 9 Тања Инѓилизова Прва
Христијан Андовски 9 Тања Инѓилизова Прва
Филип Тодевски 9 Тања Инѓилизова Пофалница

На ден 30.03.2019 год. (сабота) учениците ќе се натпреваруваат на регионалниот натпревар по  математика.

На сите ученици кои ќе продолжат на регионалниот натпревар по математика  им посакуваме успех и награди.

                                                                                                     

                                                                                                            Актив по математика

                                                                                                             Предметна настава>