Општински натпревар по биологија

Извештај од општинскиот натпревар по Биологија и Природни науки одржан

на  23.02.2019год. во ООУ„ Блаже Конески“ Велес

БИОЛОГИЈА
Ре

бр

Име и презиме Одде награди Ментор
1. Ангел Богоевски VII II награда Марга Конукова
2. Наумина Стоилковска VII III награда Марга Конукова
3. Стојан Димовски VII III награда Марга Конукова
4. Ангела Глушкова VII пофалница Марга Конукова
5 Матеј Гелев VIII  I   награда Весна Мешкова
6 Стефани Сарагинов VIII  I   награда Весна Мешкова
7 Симона Антониевска VIII  I   награда Весна Мешкова
8 Стефани Амбаркова VIII III  награда Весна Мешкова
9 Филип Таневски VIII III  награда Весна Мешкова
10 Христине Демирџиева VIII III  награда Весна Мешкова
11 Давор Караколев VIII Пофалница Весна Мешкова
12 Ивана Гијовска VIII учество Весна Мешкова
         

 

 

Природни науки
Ре

бр

Име и презиме Одделе. Награди

 

Ментор
1. Бодан Марковски VI 1 награда Весна Мешкова
2. Ива Гргиќ VI 2 награда Весна Мешкова
3. Марија Јанковска VI 2 награда Весна Мешкова
4. Тијана Павлова VI 2 награда Весна Мешкова
5. Изабела Жабева VI 2 награда Весна Мешкова
6 Андреј Божиновски VI 2 награда  Весна Мешкова
7 Тодор Пљаков VI пофалница Весна Мешкова
8 Јована Благодовска VI пофалница Весна Мешкова
9 Мартина Петрушевска VI учество Весна Мешкова
10 Магдалена Камчева VI учество Весна Мешкова
11 Матеа Сарагинов V 1 награда Ристе Трајковски

>