ООУ „БЛАЖЕ КОНЕСКИ“ ВЕЛЕС – МЕЃУ НАЈДОБРИТЕ 10 НА ДРЖАВЕН НАТПРЕВАР ПО АНГЛИСКИ ЈАЗИК

На онлајн државниот натпреварот кој се одржа на 08.05.2021 година нашите ученици ги постигнаа следните резултати:

ЧЕСТИТКИ ЗА СИТЕ НАШИ УЧЕНИЦИ КОИ ПОСТИГНАА ОДЛИЧНИ РЕЗУЛТАТИ.

Продолжете да чекорите смело и сигурно по патот на успехот. Се гордееме со вас.

>