Одбележување на денот на бројот ПИ

Активот по математика во нашето училиште заедно со учениците денес го прослави денот на бројот Пи

>