Обука за професионален развој

На ден 22.08.2018 год.се реализираше обука за професионален развој на наставиците од „Здружението за професионална едукација, професионален развој и демократија КОНТИНУУМ“ Битола – обучувач проф.Дејан Илиев .

>