Натпревар на млади техничари и природници ,,Народна Техника” 2019 година – регионален натпревар

На ден 16.3.2019 (сабота) во просториите на ООУ ,,Кирил и Методи” – Велес се одржа регионалниот  натпревар на млади техничари и природници  ,,Народна Техника”. Нашето училиште  ООУ,,Блаже Конески”  учествуваше во повеќе области и ги освои следниве резултати:

Ученик Oбласт Mентор место
Матеј Гелев Астрономија Марјан Атанасовски Прво  
Василка Југова Применета Математика Тања Инѓилизова Прво 
Тамара Илијевска Метрологија Сузана Јованова Прво
Љупче Инѓилизов Екологија Марга Конукова Прво
Матеа Костова Градежништво и архитектура Илчо Ценев Прво
Ања Трајкова Бродомоделарство Илчо Ценев Прво
Кети Димова Фототехника Илчо Ценев Прво
Бојана Најдова Сообраќајно моделарство Илчо Ценев Второ
Теона Гаштарска Воздухопловно моделарство Илчо Ценев Второ
Никола Петровски Применета Географија Михајло Нушев Трето

 

Учениците кои освоија прво место им посакуваме  успех и награди  на 55-тиот државен натпревар на млади техничари и природници ,,Народна Техника, кој ќе се одржи на 6.4.2019 во Македонска Каменица.>