„Мини образовен саем на средните училишта од градот“

Почитувани родители,

Ве известуваме дека ООУ „Блаже Конески“ – Велес на ден 8.5.2019 год. (среда) во 18.30 часот во поливалентниот простор на училиштето ќе го организира традиционалниот

Мини образовен саем на средните училишта од градот

По тој повод Ве покануваме да присуствувате и да ги проследите презентациите на: СОУ „Гимназија Кочо Рацин“, ОСУ „Јовче Тесличков“, ССОУ „Димитрија Чуповски“ и ССОУ „Коле Неделковски“.

Го очекуваме Вашето присуство!

Со почит!

Тим за професионална ориентација

 >