Ликовна работилница по повод Денот на училиштето

По повод Патрониот празник, во поливалентниот простор на нашето училиште се одржа ликовна работилница на која учествуваа ученици од прво до деветто одделение.Учениците работеа на слободна тема и техника по избор со многу интерес и креативност.

O

>