Ликовен конкурс – „Велес во срцето“

Општина Велес распиша ликовен конкурс  на тема „Велес во срцето“  по повод 9 Ноември – Денот на ослободувањето на  град Велес. Учениците  од нашето училиште Спасев Никола од петто одделение и Алчева Ања од  прво одделение добија пофалници.

 

>