Ликовен конкурс на Просветно дело

Учениците од  V-5 одделение со одделенскиот раководител Светлана Бобевска од ООУ „Блаже Конески“ Велес испраќа голема благодарност за добиените награди од ликовниот конкурс до Просветно дело. На државниот ликовен конкурс ученикот Карло Травник освои трето место и огромна енциклопедија со фломастери, а ученичката Бојана Миланова доби пофалница и книга со боички. Ви благодариме

>