Караванот на писатели од клубот „Коста Солев Рацин“ пристигна во нашето училиште

Клубот на писатели „Коста Солев Рацин“ по повод поетскиот конкурс „Мајка“ за учениците од основно образование на ден 5 март 2020 година организираше караван од неколку писатели од клубот кои го посетија нашето училиште и на учениците учесници на конкурсот им врачи по еден примерок од книгта „Со љубов за мама“ и книгата „Моите новогодишни желби“ и им беа доделени дипломи и награди за наградените ученици.

Учесници во книгата “Мајка“

Категорија од  2 одд.  до 5 одделение наградени се:

I награда Вики Тодоровска III 4 

ООУ „Блаже Конески“ Велес

ментор: Лидија Атанасовска

Марија Ѓошева III 4  Специјална награда за најмлад поет

ООУ „Блаже Конески“ Велес

ментори: Роска Петрова и Ленче Зографска

Андреј Зафиров V 4 одд  и Баже Костов од V 4 одд Специјална награда текст за рап песна

ООУ „Блаже Конески“ Велес

ментор: Славица Петрова

Учесници:

Љубе Лазов  IV 2 одд.

ООУ „Блаже Конески“ Велес

ментори: Лидија Атанасовска и Благородна Јосимовска

Тоше  Костадинов IV 2 одд.

ООУ „Блаже Конески“ Велес

ментор: Лидија Атанасовска

Михаела Јосмова V 4 одд 

ООУ „Блаже Конески“ Велес

ментор: Славица Петрова

Татјана Костојчиноска V 4 одд 

ООУ „Блаже Конески“ Велес

ментор: Славица Петрова

Роберт Димовски  II 4 одд.

ООУ „Блаже Конески“ Велес

ментори: Светлана Бобевска и Донка Павлова

Ива Ѓеоргиева  II 4 одд.

ООУ „Блаже Конески“ Велес

ментори: Светлана Бобевска и Донка Павлова

Учесници во книгата „Моите новогодишни желби“: Лука Коциќ, Михаела Шолева, Марија Ѓошева, Ива Ѓеоргиева,  Билјана Миланова, Љубе Лазов.>