ИЗВЕСТУВАЊЕ

Се известуваат сите ученици при ООУ„ Блаже Конески“ – Велес дека второто полугодие започнува  на 21 Јануари 2020 година.

Учениците да дојдат на училиште на 21.1.2020год. (вторник) во следните смени:

  • за учениците од одделенска настава од I до IV одделение редовна настава од 7.30 до 15.00 часот
  • I смена  V-1, V-4, V-5, VI и VIII одделение
  • II смена V-2, V-3, VII и IX одделение

ВИ ПОСАКУВАМЕ УСПЕШЕН ПОЧЕТОК НА ВТОРО ПОЛУГОДИЕ.

Наставничко – родителски средби ќе се одржат на 23 Јануари 2020 година (четврток)

  • одделенска настава од I до IV одделение во 17.30 часот
  • V-2, V-3, VII и IX одделение во 18.30 часот
  • V-1, V-4, V-5, VIте и VIIIте одделенија од 19.30 часот

 >