ИЗВЕСТУВАЊЕ ДО РОДИТЕЛИТЕ

Се известуваат родителите на учениците од  ООУ „Блаже Конески“ Велес  кои имаат  потреба од ПОТВРДИ  за учениците,  истите   ќе  ги добијат по истекот на 14 дена од денес 11 март 2020 год.,  односно  25 март 2020 год.

 >