Извештај за општинскиот и регионалниот натпревар по географија

 

На ден 26.1.2019 (сабота) во просториите на ООУ ,,Блаже Конески” – Велес се одржа општинскиот  натпревар по географија. Нашето училиште  ООУ,,Блаже Конески”  ги освои следниве резултати:

Ученик Ментор место
Андреј Нешов Сузана Јованова Прво
Василка Карталова Михајло Нушев Второ

На ден 3.3.2019 (недела) во просториите на ООУ ,,Благој Кирков” – Велес се одржа регионалниот  натпревар по географија. Нашето училиште  ООУ,,Блаже Конески”  ги освои следниве резултати:

Ученик Ментор место награда
Андреј Нешов Сузана Јованова Прво Прва
Василка Карталова Михајло Нушев Четврто Втора

>