Изложба во Кинотека на Р.Македонија

Денес, 19.10.2018 год. учениците од 5 и 6 одд. од основното училиште „Рајко Жинзифов“ од Оризари и 6-1 одд. од училиштето „Блаже Конески“ од Велес ја посетија интерактивната изложба во Кинотека на Р.Македонија, Скопје на тема Mathematik zum Anfassen- Математика на дофат, во организација на Гете Институт, Скопје.Љубопитноста на учениците беше голема, а задоволството на сите.Сепак, математиката не била така тешка!Но, покрај зголеменото знаење секој доби и нови другарчиња!

>