И З В Е С Т У В А Њ Е

Во согласност со ЗАКЛУЧОЦИТЕ од 15 – та седница на Владата на Република Северна Македонија се известуваат учениците и родителите при ООУ „Блаже Конески“ – Велес дека се прeкинува воспитно – образовниот процес  на  настава во наредните 14 дена. Се прекинуваат и сите воншколски активности.

Известувањето стапува во сила од 11.3.2020 година (среда)

Директор

———————–

Јованче Манасков

10.3.2020 година>